خدمات ما

خدمات مهاجرتی این موسسه توسط خانم (لنی گزلن) وکیل با تجربه و ماهر در امور مهاجرت و پناهندگی و متخصص در پرونده های ردی انچام میگیرد

اخذ ویزا

ویزای بازرگانی
ویزای تحصیلی
ویزا پناهندگی و مهاجرت
مهاجرت از طریق خویشاوندی
مهاجرت از طریق تخصص و مهارت های فنی و حرفه ای
سرمایه گذاری
کارفرمائی

تقاضای سیتی زنی و دعاوی پناهندگی در دادگاه

تنظیم وکالت نامه و گواهی امضا

تنظیم دعوتنامه های شخصی و بازرگانی

مشاوره رایگان برای بار اول

حق الوکاله ارزان و همچنین( کمک های قانونی) پذیرفته می شود

علاوه بر خدمات ذکر شده بالا سرویس و خدمات زیر توسط مترجم فارسی زبان این موسسه خانم لعیا بابایی برای تازه واردینی که خویشاوندی در کانادا ندارند ارائه داده می شود

اخذ اجازه کار
اخذ کارت بیمه درمانی
فراهم کردن مکان زندگی موقت ویا دائم
ثبت نام در کلاسهای فراگیری زبان انگلیسی
مشاوره در امور کاریابی


LEGAL NOTICE: The presentation of information on this page is not individualized legal advice and should not be relied on as such. Your use of this website is subject to our terms and conditions, as set out in our Terms of Use and our Privacy Policy